českydeutchenglish
  • Hlavní budova
  • Terasa
  • Letecký pohled 2
  • Restaurace
  • Hotelová budova
  • Menu

Z historie Kristina Hrádku

Kristin Hrádek (německy Christianenburg) je malé lovecké sídlo z 18. století, nacházející se na hranici Čech a Saska nedaleko Děčína a Vysokého (Děčínského) Sněžníku. Nechal je postavit v letech 1734-1735 hrabě Jan Josef Thun-Hohenstein (1711-1788) v místě, které se nazývá Hühnerhügel. Jméno dostal Kristin Hrádek po první manželce hraběte Jana Josefa, Marii Kristýně, rozené hraběnce z Hohenzollernu (1715-1749). Hrabě Jan Josef Thun soustředil ve svých rukou celý rozsáhlý majetek, nabytý rodem Thunů v Čechách v 17. století, a stal se jediným držitelem thunovských dominií Klášterec nad Ohří, Děčín a Choltice. Jeho osoba je tradičně spojována s hojně pěstovaanou zálibou v lovu, pro kterou měl zvláště na děčínském panství ideální podmínky.

Ve 30. letech 18. století nechal zřídit v Podmoklech lovecký dvůr, jehož součástí byla také zbrojnice - Jagdzeughaus, tedy sklad loveckých potřeb, a také psinec. Tento areál, který je dnes sídlem děčínského muzea a státního archivu, se stal centrem thunovské lesní správy a později centrálním ředitelstvím pro správu majetku děčínských Thunů.

Děčínské panství s centrem na děčínském zámku patřilo mezi nejvýznamnější thunovské majetky. Jeho rozsah činil více než 10.000 hektarů. K hospodářství panství, respektive velkostatku, patřily nejrůznější podniky, jako byl pivovar, vinopalna, lomy, vinařství, cihelny a hospodářské dvory. Převážnou část panství však tvořil rozsáhlý lesní komplex táhnoucí se podél česko-saské hranice od Tisé a Vysokého Sněžníku až k Labskému údolí. Právě uprostřed této oblasti se nachází Kristin Hrádek.

Historické snímky z roku 1904

Historické snímky Kristina Hrádku z roku 1904 Historické snímky Kristina Hrádku z roku 1904 Historické snímky Kristina Hrádku z roku 1904

Kristin Hrádek měl sloužit jako útočiště a zázemí k lovecké zábavě majitelů děčínského panství. Pravděpodobně již od počátku zde stála rovněž hájovna s malým hospodářstvím a Kristin Hrádek byl také centrem jednoho z thunovských lesních revírů. K roku 1767 je zachycena zpráva, že hrabě Jan Josef Thun zřídil na Kristině Hrádku místo strážce hranic. Jistý Pankrác Müller měl tehdy dohlížet na to, aby byla řádně zachovávána hranice mezi děčínským panstvím a Saskem, chránit hraběcí lesy před zloději a zároveň střežit také vlastní objekt Kristina Hrádku. O hranici mezi Saskem a děčínským panstvím se v 17. a 18. století vedly komplikované a dlouhé spory. Celá hranice byla dokonce v této době opatřena plotem, který měl bránit přebíhání zvěře z jedné země do druhé.

Zatímco 18. století bylo dobou největšího lesku zdejšího lovectví, 1. polovina 19. století této zábavě příliš nepřála. Tehdy byl držitelem Děčína hrabě František Antonín Thun-Hohenstein (1786-1873). V jeho době zažilo děčínské panství období nebývalého rozvoje a prosperity. Hrabě František Antonín vedl správu svého panství k nejmodernějším hospodářským metodám, podporoval školství a přicházející průmysl. Děčínské panství tehdy patřilo k nejmoderněji a k nejlépe spravovaným šlechtickým dominiím v českých zemích. Lesnímu hospodaření byla samozřejmě věnována náležitá péče i v tomto období. Obliba lovu se však do zdejších revírů vrátila až ve 2. polovině 19. století. V období, kdy velkostatek držel hrabě (od roku 1911 kníže) František Thun, českých místodržitel a rakouský ministerský předseda, zajížděli na Děčínsko na lov příslušníci nejvýznamnějších šlechtických rodin monarchie - Schwarzenbergové, Lobkowiczové, Nostizové nebo například baron a průmyslník Ringhoffer. Do děčínských revírů přijížděli také příslušníci habsburského domu, např. korunní princ Rudolf. Hostem zde býval také následník trůnu František Ferdinand d’Este, známý svou až chorobnou loveckou náruživostí.

Historické snímky z předválečných let

Historické snímky z předválečných let Historické snímky z předválečných let Historické snímky z předválečných let Historické snímky z předválečných let Historické snímky z předválečných let Historické snímky z předválečných let Historické snímky z předválečných let Historické snímky z předválečných let Historické snímky z předválečných let

Kristin Hrádek sloužil svému původnímu účelu a rodině svých stavitelů až do roku 1945. Jeho posledním majitelem z rodu Thunů byl kníže František Antonín Thun-Hohenstein (1890-1973). Kníže František Antonín přesídlil spolu s manželkou Františkou, rozenou princeznou Lobkowiczovou, a početnou rodinou na přelomu 20. a 30. let 20. století z Děčína na zámek Jílové. Ve 30. a 40. letech 20. století byl Kristin Hrádek hojně využíván a knížecí rodině sloužil vlastně jako letní byt. Poslední generace Thunů, která se ještě narodila v Čechách, si dodnes uchovává mnoho vzpomínek na život na Kristině Hrádku. S rokem 1945 však přišel zásadní zvrat. Na samém konci války byl Kristin Hrádek vyrabován procházejícími jednotkami generála Vlasova, vyplundrovány byly také zdejší lesy. Po válce byla na veškerý thunovský majetek uvalena národní správa a knížecí rodina musela po více jak tři sta letech opustit Čechy. Zkonfiskovaný majetek přešel do majetku státu, lesy a objekty lesní režie, včetně Kristina Hrádku převzaly státní lesy.

 

Chátrající Kristin Hrádek

Chátrající Kristin Hrádek Chátrající Kristin Hrádek Chátrající Kristin Hrádek
Léta sedmdesátá - foto Bohumír Zahradník Léta sedmdesátá - foto Bohumír Zahradník Léta sedmdesátá - foto Bohumír Zahradník Léta sedmdesátá - foto Bohumír Zahradník Léta sedmdesátá - foto Bohumír Zahradník Léta sedmdesátá - foto Bohumír Zahradník Léta sedmdesátá - foto Bohumír Zahradník Léta sedmdesátá - foto Bohumír Zahradník Léta sedmdesátá - foto Bohumír Zahradník Léta sedmdesátá - foto Bohumír Zahradník Léta sedmdesátá - foto Bohumír Zahradník Léta sedmdesátá - foto Bohumír Zahradník Léta sedmdesátá - foto Bohumír Zahradník Léta sedmdesátá - foto Bohumír Zahradník Léta sedmdesátá - foto Bohumír Zahradník Léta devadesátá - foto Bohumír Zahradník Léta devadesátá - foto Bohumír Zahradník Léta devadesátá - foto Bohumír Zahradník Léta devadesátá - foto Bohumír Zahradník Léta devadesátá - foto Bohumír Zahradník Hraniční pásmo - foto Bohumír Zahradník Hraniční pásmo - foto Bohumír Zahradník

Kristin Hrádek tvořily tehdy tři objekty - lesovna, která sloužila vedoucímu kristinohrádeckého polesí, hájovna pro dva hajné a dům určený k přechodnému ubytování lesních dělníků. Hájovna se dočkala v roce 1948 kompletní adaptace a plánovaly se zde další renovační práce. Začátkem 50. let se však zpřísnil režim ochrany státní hranice s tehdejší Německou demokratickou republikou. Kristin Hrádek se ocitl ve vojskem střeženém pohraničním pásmu, chátral a nebyl daleko osudu mnoha jiných objektů nacházejících se blízko hranice, které byly v této době zdemolovány. V pohraničním pásmu mohlo být lesní hospodaření provozováno jen v omezené míře a pod dohledem armády, zrušeny byly v tomto území honitby. Tento přísný režim zde trval až do roku 1966. V 70. letech se zchátralý objekt Kristina Hrádku dočkal částečné renovace, aby mohl být státními lesy využíván pro společenské účely. Generální rekonstrukce areálu proběhla až počátkem 90. let. 20. století. Kristin Hrádek byl adaptován na ubytovací a restaurační zařízení, jehož provoz zajišťoval nájemce.

V současné době je majitelem Kristina Hrádku společnost Kristin Hrádek s.r.o., která areál koupila od Lesů České republiky v roce 2009. Nový majitel zahájil rekonstrukci objektu s cílem obnovit zde hotelový provoz a zároveň vytvořit zázemí pro mysliveckou činnost.

 

Fotogalerie z let 2005-2006

1 2 3 4 5 6

Postup rekonstrukce v roce 2010

Postup rekonstrukce 2010 Postup rekonstrukce 2010 Postup rekonstrukce 2010 Postup rekonstrukce 2010 Postup rekonstrukce 2010 Postup rekonstrukce 2010 Postup rekonstrukce 2010 Postup rekonstrukce 2010 Postup rekonstrukce 2010 Postup rekonstrukce 2010 Postup rekonstrukce 2010 Postup rekonstrukce 2010 Postup rekonstrukce 2010 Postup rekonstrukce 2010 Postup rekonstrukce 2010 Postup rekonstrukce 2010 Postup rekonstrukce 2010 Postup rekonstrukce 2010 Postup rekonstrukce 2010 Postup rekonstrukce 2010 Postup rekonstrukce 2010 Postup rekonstrukce 2010

Po dokončení kompletní rekonstrukce bude k dispozici hotelový komplex s ubytovací kapacitou 60 lůžek v různě velkých pokojích a luxusnějších apartmánech. Hotelová restaurace má za cíl předkládat Vám kvalitní českou kuchyni se zaměřením na původní recepturu nabízených pokrmů.

Na dlouholetou loveckou tradici zámečku navazují nejenom zvěřinové speciality našich kuchařů, ale i možnost uspořádání různých loveckých setkání s využitím přilehlé honitby. Romantické okolí s krásnou přírodou určitě oceníte při pořádání svatebních hostin a různých firemních akcí včetně školení, pro které Vám budou k dispozici i odělené salonky a školící místnosti s potřebnou prezentační technikou.

Sportovní aktivity pro volné chvíle podpoujeme i půjčovnou sportovního vybavení, možností vyjížděk do okolí na koňmi taženém kočáře nebo třeba tenisovými a volejbalovými kurty. Pro cyklisty brázdící okolí po nesčetných cylostezkách je k dispozici nejenom půjčovna kol se servisem, ale třeba i bistro pro rychlé občerstvení.

Naším cílem je vybudovat atraktivní lokalitu s nepřebernými možnostmi aktivit a relaxace, vyhlášenou kuchyní a příjemnou obsluhou, kam se budete rádi vracet.

 


Kontakt

Korespondenční adresa
Maxičky 30, 405 02 Děčín XVIII.

Hotelová recepce
tel.: +420 734 684 209
e-mail: info@kristinhradek.cz

Odběr novinek

Chcete dostávat aktuality o dění u nás?
Poskytněte nám Vaší e-mailovou adresu.